16 Mart 2020

Gösterim: 1548

Sözlü Tarih Nedir?

   Var olan tarih anlayışlarına alternatif bir yaklaşım olmaktan ziyade tarihin daha iyi anlaşılması için yeni fırsatlar sunan sözlü tarih, tarih araştırmalarında görülen yeni eğilimlerden birisidir. Her insanın hayat hikâyesinin tarihin bir parçası olduğu önermesinden hareket eden sözlü tarih, disiplinler arası iş birliğini daha da artıran yönü ile sosyoloji, antropoloji, etnoloji, folklor, psikoloji, sosyal psikoloji, coğrafya gibi beşeri bilimlerin tüm imkânlarından yararlanmaktadır Sözlü tarih bir yöntemdir. Araştırma sürecinde incelenecek olan konu seçildikten sonra konu ile ilgili kanıtlar toplanır. Daha sonra ise bu kanıtların güvenirliği incelenir. Tarihsel kanıtlar için genellikle iki tür kaynağa başvurulur. Bunlardan olaylara kendisi tanık olan ya da katılan kişilerin ifadelerini içeren kayıtlar, gazete haberleri, anılar, notlar, mektuplar, yazılı kaynaklar, resmî yazılar, siyasetçilerin konuşmaları ve yasalar birinci dereceden kaynaklar olarak adlandırılır. Olayları doğrudan doğruya gözlemeyen, ancak birinci derecedeki kaynakları inceleyen kişilerin kayıtları da ikinci derecedeki kaynaklardır. Tarihle ilgili birçok kaynak ikinci türden kaynaklardır. Sözlü tarihle de zaten temelde sözlü kaynaklardan oluşan yazılı kaynaklar kastedilir. Sözlü kaynaklar da tarihsel kanıt için başvurulan kaynaklardan ilkinin içine girmektedir. Olaylara kendisi tanık olan ya da katılan kişilerin ifadeleridir.