12 Ağustos 2020

Gösterim: 1545

HAKKIMIZDA

Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TAKSAM)

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 24 Ocak 2020 tarih ve 31018 sayılı Resmi Gazete’de yönetmeliğinin yayımlanmasıyla kurulmuştur. Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Bandırma ve çevre ilçelerinin mahalle ve köylerinde saha çalışmaları yapmak, buralarda belirlenen kişilerle yüz yüze sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek, yerel tarih, sözlü tarih, kültür, sanat, edebiyat, gelenek ve arkeoloji ile ilgili kişi ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak, bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek  vb. alanlarda çalışmalarını yürütmektedir.

Merkezin amaçları:

  • Özelde Bandırma ve çevresinde, genelde ise Güney Marmara bölgesi art alanında tarihi, kültürel, toplumsal, ekonomik, arkeolojik ve doğal tarihle ilgili bilgileri derlemek, korumak ve yorumlamak,
  • Saha araştırmaları yapmak, sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Araştırmalar sırasında tarih, kültür, sanat, edebiyat, gelenek, arkeolojiye ait sözlü, yazılı ve maddi bilgileri derleyip kayıt altına almak,
  • Halkın elinde tarih, kültür, sanat, edebiyat, gelenek, arkeolojiye ait sözlü, yazılı ve maddi bilgi ve objeleri toplayarak bir müze oluşturmak,
  • Yürütülecek çalışmalarla ilgili çeşitli projeler hazırlamak
  • Araştırmaların sonuçlarıyla ilgili çeşitli yayınlar gerçekleştirmek,
  • Merkezin çalışma alanına dönük olarak konferanslar, çalıştaylar, söyleşiler, seminerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, sergiler düzenlemek, bunları desteklemek,
  • Diğer üniversitelerin ilgili bölüm ve enstitüleri ile konu çerçevesinde iş birliği imkânları geliştirmek,
  • Araştırma alanlarıyla ilgili öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,
  • Belli periyotlarda yerel tarih sohbetleri düzenlemek, amaçlar.