Tarih: 06 Nisan 2021

Gösterim: 8

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Karataş'ın "Türkistan Son Genel Valisi Aleksey Nikolayeviç Kuropatkin'nin Günlükleri: Devrim Günlerinde Türkistan (1916-1917)” Adlı Kitabı Yayımlandı

Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyerlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Karataş'ın "Türkistan Son Genel Valisi Aleksey Nikolayeviç Kuropatkin'nin Günlükleri: Devrim Günlerinde Türkistan (1916-1917)” adlı kitabı yayımlandı.

Çarlık rejiminin atadığı son Türkistan Genel Valisi olan Aleksey Nikolayeviç Kuropatkin’in (1848-1925) anılarından meydana gelen eserde 1916 Türkistan Milli Ayaklanması, Çarlığı tarihten silen Şubat 1917 devrimi ve sonrasında St. Petersburg'da yaşanan siyasi gelişmeler ve Devrimin Türkistan'da yansıması gibi Türk Dünyasını yakından ilgilendiren olaylar anlatılmaktadır.  

Türkistan tarihinin son dönemi için kaynak niteliğinde olan bu çalışması için sayın hocamız Dr. Öğr. Üyesi Ömer Karataş’ı tebrik ediyoruz.


Fotoğraflar