Tarih: 16 Nisan 2022

Gösterim: 29

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN'IN "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Uşak'ta Sağlık" Adlı Kitabı Yayınlandı

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN'ın "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Uşak'ta Sağlık" adlı kitabı yayınlandı. Bütün dünyada görülen Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle toplum sağlığının, yaşanabilir bir çevre, temiz gıda ve içme suyu temininin artık devletlerin öncelikli konuları arasına girdiği bu dönemde, Uşak ili özelinde sağlık konusunu ele alan kitapta geçmişten günümüze yaşanan salgın hastalıklar, doğal afetler, sağlık hizmetleri örgütlenmesi, sağlık ve sosyal hizmeti veren kurumların zaman içerisindeki gelişimi, sağlık personeli sayısında yaşanan artış, sağlık hizmetlerinin niteliği ve sağlık hizmetlerinde en önde görev yapan sağlık çalışanlarının özgeçmişleri üzerinde durulmuştur.

Eserde, başta Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde bulunan belgeler olmak üzere, yerel ve ulusal gazete haberleri, dergiler, Uşak üzerine yazılmış kitap, makale ve tezlerde yer alan bilgiler, sözlü tarih çalışmaları ile desteklenerek bir metin oluşturulmaya çalışılmıştır. Uşak şehir tarihine ve Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarına yönelik çalışmalara önemli bir katkı sağlayan eser okuyucularını beklemektedir.


Fotoğraflar