Tarih: 17 Mart 2021

Gösterim: 16

Tarih Araştırmaları Topluluğumuz Tarafından "Balkanlarda İslamlaşma ve Türkleşme" Konulu Söyleşi Düzenlendi

   Balkanlarda İslamlaşma ve Türkleşme söyleşinin moderatörlüğünü Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Arş. Gör. Melike Batgıray Abboud yaparken söyleşiye konuşmacı olarak Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü  Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serap Toprak katıldı. Topluluğumuzun @tariharastirmalaritoplulugu Instagram hesabından canlı olarak yapılan söyleşide sırasıyla Balkanlarda Türkleşme, İslamlaşma ve İktida kavramları ele alındı.

 


Fotoğraflar