Tarih: 08 Nisan 2022

Gösterim: 57

Fakültemiz Tarih Bölümü Arş. Gör. Kadir Purde'nin "Tarihin Geleceği" Adlı Çevirisi Yayınlandı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Arş. Gör. Kadir Purde'nin "Tarihin Geleceği" adlı çevirisi yayınlandı. John Lukacs tarafından ele alınan eserde, tarihin hem profesyonel bir meslek hem de entelektüel bir merak olarak mevcut ve gelecekteki muhtemel durumu ele alınıyor. Tarihin güncel problemlerine, teknolojik değişiklikler karşısındaki konumuna ve bu değişikliklerin yaratabileceği sorunlara değiniliyor. Ayrıca tarih-edebiyat ilişkisi, bir tarihçi için edebiyat birikiminin önemi, romanların tarihî belgeler olarak kullanılıp kullanılamayacağı, tarihin "sosyal tarih, cinsiyet tarihi" gibi "yeni" türleri ve bunun ana akım kabul edilen siyasî, askerî ve diplomatik tarihle olan ilişkisi, "profesyonel" ve "amatör" tarihçilerin tarih bilgisi üretimindeki rolleri vb. bahisler John Lukacs'ın bu denemesinde kendisine yer buluyor. Çalışma, tarihi profesyonel bir meslek olarak icra eden akademisyenler ve yazarlar, üniversitelerin tarih bölümünde okuyan öğrenciler ve tarihe merak duyan okurlar için önem taşımaktadır.


Fotoğraflar